30 okt 2012 13:06

Eerste maal veroordeling voor systematische overtreding van rookverbod in een café

Vandaag heeft een Belgische rechtbank zich voor het eerst uitgesproken in een zaak waarbij een caféhouder pertinent weigert het rookverbod in de horeca te respecteren. De correctionele rechtbank van Gent heeft de uitbater veroordeeld. De man weigerde bij verschillende controles de tabakswetgeving na te leven.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is tevreden met deze uitspraak, die duidelijk aangeeft dat roken in openbare ruimtes voor justitie, net als voor de meerderheid van de bevolking, niet meer aanvaardbaar is.

Controleurs van de tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voerden in 2012 tot nu toe al meer dan 6.500 controles uit. Bij 17% van de controles werden inbreuken vastgesteld.

Het algemeen rookverbod is van kracht sinds 1 juli 2011 nadat het Grondwettelijk Hof de bestaande rookwetgeving vernietigde, om discriminatie tussen werknemers in cafés en restaurants weg te nemen.

Tabak is een van de grootste vermijdbare oorzaken van ziekte en sterfte in de wereld. In België wordt het aantal sterfgevallen door blootstelling aan tabaksrook op meer dan 20.000 per jaar geraamd.

Contactpersoon:
Paul Van Den Meerssche
02/524.74.51
0475/70.08.77