28 jan 2021 20:33

Eerste Minister Alexander De Croo blij met intrekking Global Gag Rule door president Biden

Eerste Minister Alexander De Croo is opgezet met de intrekking van de "Global Gag Rule" door de Amerikaanse president Joe Biden. In 2017 was Alexander De Croo een van de drijvende krachten achter de lancering van het She Decides-initiatief, als reactie op het besluit van het Witte Huis dat Amerikaanse steun verbood aan organisaties die gezinsplanning in ontwikkelingslanden ondersteunen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag via een Presidential Executive Order de "Global Gag Rule" (GGR), officieel bekend als Mexico City Policy, herroepen. Sinds de herinvoering door het Witte Huis begin 2017 verbood de GGR voornamelijk Amerikaanse financiering voor organisaties die meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden ondersteunen op het gebied van gezinsplanning, anticonceptie en veilige abortus.

Eerste She Decides-conferentie in Brussel

Om het verlies aan financiering voor deze internationale ngo's te compenseren, lanceerde toenmalig vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo samen met zijn Nederlandse, Deense en Zweedse collega's het wereldwijde financieringsinitiatief 'She Decides'. In maart 2017 organiseerde België ook de eerste internationale She Decides-conferentie in Brussel, waar meer dan 50 landen en organisaties 181 miljoen euro steun hebben toegezegd. 

'SheDecides' heeft ervoor gezorgd dat de financiële impact van de GGR grotendeels beperkt bleef. Bovendien blijft de beweging wereldwijd mensen bewust maken van en pleiten voor het fundamentele recht van meisjes en vrouwen om zelf te kiezen of, wanneer en hoeveel kinderen ze willen.

Nog veel werk aan de winkel

Eerste Minister Alexander De Croo is verheugd dat de rechten van meisjes en vrouwen nu volledig worden omarmd door de Amerikaanse regering. "Nu de Verenigde Staten weer aan tafel zitten, kunnen deze rechten wereldwijd worden gewaarborgd, hoewel er nog veel werk moet worden verzet om meer meisjes en vrouwen in staat te stellen hun eigen belangrijke keuzes te maken over hun gezondheid en hun toekomst", aldus De Croo.

Hoewel deze Executive Order van president Biden zeer welkom is, zou een definitieve intrekking van de GGR via een wetgevingsproces bijdragen tot een stabilisering van de situatie voor vrouwen en meisjes in de wereld.