26 sep 2012 16:58

Eeuwigdurende leningen

Gereglementeerde informatie.
De Minister van Financiën zal binnenkort bij de Ministerraad een wetsontwerp indienen waarin wordt voorgesteld de volgende eeuwigdurende leningen van de Belgische Staat tegen hun nominale waarde terug te betalen:

"2,5% Schuld", ISIN code BE0000101049;
"3,5% Schuld 1937", ISIN code BE0000105081;
"Geünificeerde schuld 4% eerste reeks", ISIN code BE0000112152;
"Geünificeerde schuld 4%, tweede reeks", ISIN code BE0000113168;
"4% Bevrijdingslening", ISIN code BE0000114174.

Het is de bedoeling de terugbetaling in de loop van volgend jaar uit te voeren.

De terugbetaling kadert in een beter beheer van de federale staatsschuld waarbij de weinig liquide eeuwigdurende leningen geherfinancierd worden door liquide leningen.