13 mei 2005 17:00

Eindeloopbaan

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*), tot uitvoering van de wet (**) houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*), tot uitvoering van de wet (**) houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft.

Het ontwerp past de bedragen aan in het kader van de financiering van de maatregelen voor vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan. Het gaat om de uitvoering van het sociaal akkoord van 1 maart 2000 over de toekenning van een haard- en een standplaatsvergoeding dat vanaf 1 oktober 2004 in werking treedt. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 23 september 2002. (**) artikel 59 van de wet van 2 januari 2001.