16 jun 2014 17:58

Eindrapport Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle hebben kennis genomen van het eindrapport dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 vandaag voorstelt. De twee ministers vroegen vorig jaar aan twaalf pensioenexperten te onderzoeken welke verdere hervormingen bijdragen aan het verzekeren van de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels op middellange en lange termijn. De experten werkten het voorbije jaar in volledige onafhankelijkheid aan hun rapport en leveren vandaag hun eindverslag op. Dat eindverslag reikt een reeks specifieke scenario’s aan voor verdere hervormingen van de pensioenstelsels.

Alexander De Croo en Sabine Laruelle danken de experten voor het omvangrijke werk dat ze het voorbije jaar hebben verricht en dat zijn neerslag vindt in het eindverslag dat de Commissie vandaag voorstelt.

De Commissie stelt terecht dat het pensioensysteem een samenlevingscontract is dat houvast moet bieden voor iedereen, jongeren zoals ouderen, actieven zowel als gepensioneerden. Daarom is het belangrijk dat een maatschappelijk debat plaatsvindt met alle stakeholders, want een hervorming kan maar succesvol zijn wanneer ze voldoende draagvlak heeft. Daarna is het aan een meerderheid in het nieuw samengesteld parlement om duidelijke beslissingen te nemen om zo de financiële en sociale duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels verder te versterken.

Het volledige rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 is te raadplegen op http://pensioen2040.belgie.be