27 jun 2013 19:13

Nieuwe regels bijverdienen na pensioen definitief goedgekeurd

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze middag definitief het licht op groen gezet voor de nieuwe regels voor bijverdienen na pensioen. Ook de nieuwe pensioenbonus werd goedgekeurd. De maatregelen zorgen ervoor dat langer werken voortaan beter beloond wordt.

De regels voor gepensioneerde ambtenaren die willen bijverdienen waren opgenomen in de Programmawet die werd goedgekeurd. De KB’s met de regels voor werknemers en zelfstandigen verschenen vorige week al in het Belgisch Staatsblad (18 en 20 juni 2013).

Vandaag mogen gepensioneerden niet meer dan 15 procent boven een grensbedrag bijverdienen, zo niet verliezen ze hun volledig pensioen. Vanaf inkomstenjaar 2013 zullen gepensioneerden die grens veel ruimer mogen overschrijden, met 25 procent. Voor 65-plussers met een loopbaan van 42 jaar zal voortaan geen enkele grens meer gelden; zij kunnen vanaf dit jaar onbeperkt bijverdienen. Ook komt er vanaf 2014 een automatische indexering van de grensbedragen. Voor dit jaar worden de grensbedragen al met 2 procent verhoogd.

De nieuwe pensioenbus die werd goedgekeurd beloont dan weer mensen die de inspanning leveren om langer te werken. Van zodra iemand het vervroegd pensioen met minstens één jaar uitstelt, bouwt men per gewerkte dag een pensioenbonus op. Naarmate men meer jaren langer werkt zal dat bedrag progressief toenemen. De eerste twaalf maanden is er geen bonus. Het tweede jaar gaat het om 1,50 euro per dag. Dat bedrag stijgt nadien per jaar met 0,20 euro, tot maximaal 2,50 euro voor wie meer dan 72 maanden extra blijft werken.

Een belangrijke nieuwigheid is ook dat de nieuwe pensioenbonus onbeperkt in de tijd is. Het zal voortaan ook mogelijk zijn om na je 65ste een pensioenbonus op te bouwen. De pensioenbonus komt bovenop het rustpensioen dat stijgt naarmate je meer loopbaanjaren opbouwt. “Iemand met een gemiddeld loon die op 62 jaar met vervroegd pensioen kan, maar zelf beslist om drie jaar langer te werken kan zo elke maand rekenen op zo’n 220 euro extra pensioen,” aldus Alexander De Croo.

Gelijkgestelde dagen leveren geen pensioenbonus meer op. De pensioenbonus is een persoonlijk recht en kan niet worden overgedragen naar de langstlevende partner. De rechten die onder het huidige systeem zijn opgebouwd, blijven verworven.