24 apr 2013 16:40

Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen: 'Nog nooit zoveel aanbevelingen gerealiseerd'

In het jaarverslag doet de Ombudsdienst Pensioenen traditioneel een aantal aanbevelingen om onrechtvaardigheden uit de wereld te helpen. Alexander De Croo: “Op basis van de aanbevelingen die de Ombudsdienst Pensioenen vorig jaar deed, zijn we in actie geschoten. Met resultaat. Ik ben tevreden dat de Ombudsdienst erkent dat nog nooit in zo’n korte tijd zoveel suggesties en aanbevelingen werden gerealiseerd of op de rails gezet."

Zo werden het voorbije jaar belangrijke verschillen tussen de drie pensioenstelsels weggewerkt, o.a. inzake de pensioenbonus en de toegelaten arbeid en ook vroegere klachten over de onderbreking van uitbetaling van het overlevingspensioen kregen vorige maand een oplossing. De automatische toekenning van het overlevingspensioen zorgt er voortaan voor dat mensen die hun echtgenoot of echgenote verliezen zich geen zorgen meer hoeven te maken of hun overlevingspensioen wel op tijd wordt gestort.

Sabine Laruelle, bevoegd voor het zelfstandigenpensioen : “Ruim 70% van de zelfstandigen die in 2011 met pensioen ging, beschikt over een gemengde loopbaan. Hierdoor was een betere samenwerking tussen de drie administraties noodzakelijk. Deze is ondertussen goed op dreef. Zo ontving de pensioenlijn 1765 sinds haar start in oktober vorig jaar al 400.000 oproepen. Wat betreft de zelfstandigen verdwijnt de malus vanaf 2014 en strookt het minimale gezinspensioen van een zelfstandige nu volledig met dat van een werknemer. Uiteraard is dit enkel mogelijk dankzij een goede samenwerking met het RSVZ dat uitstekend werk levert. Zo werden in 2012 alle vragen en klachten binnen de 45 dagen na ontvangst behandeld.”

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle engageren zich om ook dit jaar met de aanbevelingen van de Ombudsdienst Pensioenen aan de slag te gaan. Voor een aantal casussen uit het jaarverslag wordt al volop aan een betere oplossing gewerkt.

Zo zal de hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ervoor zorgen dat mensen sneller weten of ze recht hebben op een bijpassing bij hun pensioen. Voortaan zal het recht op het overlevingspensioen, aangevraagd bij de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), niet langer verjaren na tien jaar. Ook de andere aanbevelingen worden de volgende maanden ter harte genomen.
De Ombudsdienst kreeg vorig jaar 1.823 verzoeken, wat een daling is tegenover 2011. Ook het aantal klachten dat daaruit gedistilleerd werd, daalde, terwijl het aantal nieuwe gepensioneerden met zo’n 7% steeg.