04 apr 2003 17:00

Elektronische betaling

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een protocol tussen de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit en Vervoer, met het oog op de on-line inschrijving van voertuigen via de federale portaalsite.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een protocol tussen de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit en Vervoer, met het oog op de on-line inschrijving van voertuigen via de federale portaalsite.

Het is uiteindelijk de bedoeling de burger de mogelijkheid te bieden om via betaalterminals boetes en belastingen te kunnen betalen. (*) Het inschrijvingsrecht zal dus onmiddellijk kunnen betaald worden via het Banxafe-systeem. Alle Belgische kaarten (debet- en kredietkaarten) zullen aanvaard worden. De FOD Financiën zal de financiële voorwaarden van dit gebruik met Banxafe onderhandelen terwijl de Dienst voor de Inschrijving van Voertuigen (DIV) de werkingskosten van dit systeem voor zijn rekening zal nemen. Deze worden geraamd op 23.000 euro voor de twee eerste jaren.