19 mei 2020 12:16

(EMBARGO tot 22 mei – 6u) Red de biodiversiteit, samen en nu!

Met deze krachtige slogan lanceren bijna veertig organisaties, voor het eerst, een nieuwe grote communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Universiteiten en onderzoekers, internationale ngo's, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden, … allemaal delen ze dezelfde overtuiging. We moeten nu in actie schieten. Het is hoog tijd voor de biodiversiteit!

Waarom deze beweging?

De voorbije 40 jaar stierf zo’n 60% van alle wilde dieren op onze planeet uit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is veel te klein om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen!

 Nochtans gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens hand in hand. De biodiversiteit vernietigen brengt ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. En laten we ook alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt, niet vergeten!

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moeten we aan de slag gaan, samen en nu! De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze "COP Biodiversiteit" coördineren en verdedigen.

«Red de biodiversiteit, samen en nu!» 

Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.

Biodiversiteit is veerkrachtig, ze past zich makkelijk aan. Laten we haar een duwtje in de rug geven en ons inzetten voor één of meer acties, en anderen motiveren om hetzelfde te doen. Samen zijn we sterker! Dat is het doel van de campagne "Red de biodiversiteit, samen en nu".

 De campagne neemt een vliegende start op de Internationale Dag van de Biodiversiteit: 22 mei. Vanaf dan zal biodiversiteit, de cruciale rol ervan en de bedreigingen voor dieren, planten en hun leefomgeving volop leven op sociale media. Overal in België – in Vlaanderen, Brussel en Wallonië – zullen er acties lopen. Alles info is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.be.

 De FOD Volksgezondheid en de campagne

De FOD Volksgezondheid organiseert sinds enkele jaren de #BeBiodiversity-campagne die burgers, bedrijven en overheden aanzet tot duurzame consumptie en productie. De website www.bebiodiversity.be en de BeBiodiversity Facebook-pagina bieden heel wat tips om zelf aan de slag te gaan voor de biodiversiteit. Leuke animaties (wat is bijvoorbeeld de link tussen de smartphone en de gorilla?) en video's en getuigenissen van bedrijven die actie voor de biodiversiteit ondernemen, zijn toegankelijk via YouTube en de mediatheek van de website (https://bebiodiversity.be/nl/mediatheque/). Het platform www.biodiversitree.be biedt bedrijven verschillende manieren aan om rekening te houden met de biodiversiteit.  

 

 

Informatie voor journalisten

Meer info over de campagne en de acties: www.samenvoorbiodiversiteit.be (toegankelijk vanaf 22/5)

Een dossier en informatiemateriaal (beelden, foto's, video's) zijn beschikbaar via deze link: https://drive.google.com/drive/folders/1yGHvYwBN5meVzWVW4BeqRTrADsLP3wzu?usp=sharing

Voor uitleg over de biodiversiteit, beweging #SamenVoorBiodiversiteit, campagne en onderwerpen voor reportages:

Marc Peeters - Marc Peeters, expert biodiversiteit, Nationaal knooppunt biodiversiteit- 0474 56 46 11 marcpeeters@naturalsciences.be

Patrick Roose, Directeur, Operationele directie Natuurlijk Milieu KBIN - 0497 46 88 02 patrick.roose@naturalsciences.be

Beschikbare partners voor opnames op het terrein: Koen Es, Plantentuin Meise, Wetenschappelijk directeur publiekswerking – 0472 38 62 90  koen.es@plantentuinmeise.be