13 mei 2005 17:00

Emissierechten

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking goed voor het verwerven van emissierechten via joint implementation (JI) of Clean Development Mechanism (CDM) projecten.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking goed voor het verwerven van emissierechten via joint implementation (JI) of Clean Development Mechanism (CDM) projecten.

De verwerving van emissierechten door de federale overheid werd vastgelegd op het overlegcomité (*) over de lastenverdeling tussen de gewesten en de federale overheid in het kader van de verplichtingen van België binnen het protocol van Kyoto. Een begroting is voorzien om voor 100.000.000 euro emissierechten via JI en CDM projecten aan te kopen. In de offerteaanvraag is specifiek voorzien dat het enkel om duurzame investeringsprojecten gaat die de emissies effectief verminderen. (*) van 8 maart 2004.