30 mei 2022 10:10

Enabel en Flanders Investment & Trade slaan handen in elkaar voor mobiliteitsproject in Senegal

Brussel, 30 mei 2022 - Op woensdag 25 mei ondertekenden Flanders Investment & Trade en het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het “Pilot project for entrepreneurial mobility”, een bedrijfsmobiliteitsproject dat Enabel opstart in Senegal en België.

FIT en Enabel

Enabel lanceerde in oktober 2021 een pilootproject om de economische uitwisseling tussen Senegal en België te stimuleren. Kleine en micro-ondernemers in België worden aangemoedigd om een partnerschap op te zetten met Senegalese ondernemers. Een zestigtal Senegalese kleine en micro-ondernemingen krijgen de mogelijkheid om een leertraject af te leggen, waarbij ze in soortgelijke Belgische bedrijven aan de slag gaan en economische partnerschappen kunnen uitbouwen in België.

“De rol van FIT bestaat erin om Vlaamse bedrijven te identificeren, te informeren en Enabel te ondersteunen bij een succesvol matchmakingproces tussen een Vlaams en een Senegalees bedrijf,” verklaart Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade. “De uitwisseling van zakelijke ideeën en netwerken versterkt de internationalisering van de deelnemende Vlaamse ondernemingen en bevordert de economische banden tussen Vlaanderen en Senegal, dat nu al tot de top 5 van Vlaamse exportbestemmingen in Afrika behoort.”

“Wij geloven dat arbeids- en bedrijfsmobiliteit een positieve impact kan hebben op de ontwikkeling van landen in Europa en Afrika, zowel in het land van aankomst als in het herkomstland,” legt Jean Van Wetter uit, Algemeen directeur van Enabel. “Arbeidsmobiliteit is een positief verhaal, wanneer het goed wordt omkaderd en mensen worden begeleid. Het maakt de overdracht van kennis en vaardigheden mogelijk, helpt de leemten op de arbeidsmarkt op te vullen en stimuleert economische uitwisseling tussen landen.”

Het project in Senegal wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Internationaal Centrum voor Migratie Politiek (ICMPD), de Dienst Vreemdelingenzaken en het Ministerie voor Binnenlandse Zaken van België. Het loopt tot begin 2024. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst vormt een eerste concrete invulling van het partnerschapsakkoord dat Enabel en FIT op 28 september 2020 hebben gesloten. Enabel werkt op Waals en Brussels niveau samen met AWEX en Hub.Brussels.

Arbeids- en bedrijfsmobiliteit is een positief verhaal, wanneer het goed wordt omkaderd en mensen worden begeleid. Het maakt de overdracht van kennis en vaardigheden mogelijk, helpt de leemten op de arbeidsmarkt op te vullen en stimuleert economische uitwisseling tussen landen.
Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
Algemeen directeur Enabel