27 okt 2021 17:28

Enabel implementeert eerste Belgische klimaatprogramma in de Sahel

Ouagadougou, woensdag 27 oktober 2021 - Tijdens haar werkbezoek in Burkina Faso heeft Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid, op 26 oktober het Belgisch regionaal klimaatprogramma voor de Sahel voorgesteld. Het is de eerste keer dat België investeert in een regionaal programma met specifieke focus op internationale klimaatactie. In totaal wordt er vijftig miljoen euro voor uitgetrokken over een periode van vijf jaar. Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het programma.

(c) Dieter Telemans

De woestijnachtige Sahelregio is bijzonder gevoelig voor de klimaatverandering. Dat heeft zware gevolgen voor de lokale landbouwontwikkeling in de regio. Een verdere achteruitgang door aanhoudende droogte en verwoestijning zou nog meer druk zetten op de stabiliteit van de regio en de levensperspectieven van haar bevolking.

“Hier in de Sahel zie je de situatie letterlijk achteruit gaan. Je kan hier bijna meter per meter zien wie er aan het winnen is: extreme droogte of de mens. Met dit klimaatprogramma kunnen we een verschil maken voor heel veel mensen,” aldus minister Kitir. “We zorgen er niet enkel voor dat mensen hier de schokken van de klimaatsverandering beter kunnen opvangen. Met onze acties – zoals het planten van bomen of het herstellen van land – gaan we de klimaatverandering ook effectief tegen.”

In totaal zal er zo’n 10.000 hectare land – of zo’n 20.000 voetbalvelden – terug vruchtbaar gemaakt worden. Er zal geïnvesteerd worden in een betere opslag van regenwater en het aanplanten van bomen. Concreet is het de bedoeling om duurzame lokale oplossingen te ondersteunen en bestaande eco-systemen te beschermen, waaronder het project van de Grote Groene Muur. Door verwoestijning tegen te gaan, kunnen lokale gemeenschappen op langere termijn in hun voedselzekerheid blijven voorzien.