27 dec 2018 16:56

Energielevering voor de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor de levering van elektriciteit en gas af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor het jaar 2019 en 2020 voor alle klanten van de Regie der Gebouwen en voor de federale overheidsinstellingen die hiervoor een aanvraag indienen.

Deze overeenkomsten worden afgesloten voor twee jaar, verlengbaar met een jaar. Dit contract van twee vaste jaren maakt het mogelijk de levering van elektriciteit en gas te garanderen, terwijl er voldoende tijd gegeven wordt om de prijzen te analyseren. Het zorgt trouwens voor een besparing van 221.000 euro per jaar. De eventuele verlenging zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.

Overheidsopdracht betreffende de levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de Federale Overheidsdiensten (FOD's) en andere federale instellingen voor de jaren 2019 en 2020 - Reporting van de lopende contracten