14 jan 2005 16:00

Energieproducten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004.

Het ontwerp bepaalt de voorwaarden volgens welke men de verhoogde heffing van de bijzondere accijns toepast op de voorraden energieproducten, die al in verbruik werden gesteld, bij elke verhoging van de bijzondere accijns.