19 dec 2013 18:44

Erkenning en betoelaging van de koepels van niet-gouvernementele organisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de principes van erkenning en betoelaging van de vertegenwoordiging van de niet-gouvernementele samenwerking vastlegt.

Het ontwerp regelt de erkenning en de betoelaging van de koepels van niet-gouvernementele organisaties (NGO) als een vertegenwoordigende structuur van de NGO's en belast ze met bijzondere taken verbonden met de nieuwe noden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De koepels kunnen zo de technische expertise van de federaties, die al erkend zijn, aanvullen met meer strategische expertise. Door de vastlegging van de bevoegdheden van de koepels en de federaties kan de kwaliteit en de doeltreffendheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden verbeterd.

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot erkenning en betoelaging van de koepels en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 februari 2007 voor de erkenning en betoelaging van de federaties van de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties