20 dec 2002 16:00

Europees milieukeurmerk

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, en een ontwerp van koninklijk besluit (**) tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, en een ontwerp van koninklijk besluit (**) tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk.

Deze ontwerpen beogen de omzetting in Belgisch recht van Europese verordeningen en beschikkingen (***). (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 (**) tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 (***) Verordening nr. 1980/2000, beschikking 2000/728/EG en beschikking 2000/729/EG