12 jan 2007 16:00

Europees sociaal fonds

Overdracht van het personeel van het Europees Sociaal Fonds naar POD Maatschappelijke Integratie - tweede lezing

Overdracht van het personeel van het Europees Sociaal Fonds naar POD Maatschappelijke Integratie - tweede lezing

Minister van Werk Peter Vanvelthoven legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over de overdracht van de personeelsleden van de cel Europees Sociaal Fonds van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. De ministerraad besliste op 21 december 2006 het ontwerp van koninklijk besluit samen te behandelen met het ontwerp over de mobiliteit van federale ambtenaren. De statutaire personeelsleden van de cel Europees sociaal fonds van FOD Werkgelegenheid worden ambtshalve overgedragen naar POD Maatschappelijke integratie. De contractuele personeelsleden worden met behoud van rechten overgedragen na ondertekening van een aanhangsel bij hun arbeidsovereenkomst.