05 mrt 2004 16:00

Europees stelsel van centrale banken en Europese Centrale Bank

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de beschikking van de Europese Raad, in de samenstelling van de Staatshoofden en Regeringsleiders (*), inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de beschikking van de Europese Raad, in de samenstelling van de Staatshoofden en Regeringsleiders (*), inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

De aanpassingen hebben voornamelijk tot doel het aantal presidenten met stemrecht te beperken tot 15, met behoud van het stemrecht van de leden van directie. (*) van 21 maart 2003.