01 jul 2011 16:35

Europese ondernemingsraad

Aanpassing van de wetten over de instelling van een Europese ondernemingsraad

Aanpassing van de wetten over de instelling van een Europese ondernemingsraad

De ministerraad keurt twee voorontwerpen van wet goed die de Europese richtlijn 2009/38/EG volledig in Belgisch recht omzetten. Ze passen de wetten, die de instelling van een Europese ondernemingsraad regelen (*), aan.

Na goedkeuring in het parlement brengen de voorontwerpen een omkadering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr 62 en nr 101.

De doelstelling van de richtlijn is om:

  • overeenstemming te brengen met andere Europese richtlijnen over informatie en raadpleging van werknemers
  • het recht op informatie en raadpleging werkelijk te verzekeren, meer bepaald in geval van herstructureringen
  • de bevoegdheid van de ondernemingsraad te beperken tot transnationale vraagstukken
  • de subsidiaire voorschriften aan te passen bij gebrek aan een akkoord
  • de verantwoordelijkheden te verduidelijken zodat onderhandelingen mogelijk zijn om een Europese ondernemingsraad in te stellen
  • de rol van de vertegenwoordigers van werknemers binnen de Europese ondernemingsraad te verduidelijken
  • de rol van de Europese werknemersorganisaties concreet te maken
  • een clausule in te voeren om de akkoorden aan te passen in geval van herstructurering en in het behoud van bestaande akkoorden wanneer de clausule niet wordt toegepast en de toepassing van de nieuwe richtlijn op voorafgaande akkoorden te verduidelijken

 De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*)

  • wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
  • wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen over hetzelfde thema