22 mrt 2023 16:02

Europese week Artificiële Intelligentie: technologieconvergentie om samen aan een inclusieve en wenselijke toekomst te bouwen

Hoe kan AI gezondheidszorg en overheidsdiensten verbeteren? Welk vertrouwenskader werd ontwikkeld binnen de Europese Unie voor het ethische en verantwoordelijke gebruik van digitale technologieën? En welke concrete initiatieven stellen onze regeringen voor?

Hoe moeten we ChatGPT en generatieve AI in het algemeen gebruiken? Kan artificiële intelligentie een bewustzijn ontwikkelen? Hoe integreren de huidige digitale technologieën zich in een enkele matrix: AI, databeheer, het internet der dingen, blockchain, cybersecurity, Web3? Over welke competenties moet iemand beschikken om te kunnen omgaan met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt? Hoe kan ik mij als burger of KMO verdedigen tegen cyberaanvallen? Hoe kunnen we de toekomst samen vorm geven?

De Europese week van AI biedt een antwoord op al deze en vele andere vragen.

Een gevarieerd programma

De Europese week van Artificiële Intelligentie loopt van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart 2023. Het programma omvat inspirerende conferenties, nieuwe publicaties en debatten waar je jouw vragen kan stellen en kan spreken met experts. De FOD BOSA en zijn verschillende Belgische partners organiseren deze week om iedereen - burger of KMO - expert of niet - de kans te geven om te ontdekken welke perspectieven artificiële intelligentie en de diverse digitale technologieën, die al deel uitmaken van ons dagelijks leven, bieden. Laat ons samen aan een wenselijke toekomst bouwen!

Verschillende ministers van onze regeringen (federale en regionale) nemen het woord tijdens deze week, die gesteund wordt door staatssecretaris voor Digitalisering, Privacy en Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel in het kader van zijn #SmartNation-beleid.

Artificiële intelligentie is een revolutie aan het teweegbrengen in alle geledingen van onze samenleving, gaande van de economie, het leefmilieu en cultuur tot de gezondheidszorg. In België en in Europa rijzen de initiatieven op dit vlak als paddenstoelen uit de grond, met bedrijven, start-ups, universiteiten en onderzoekscentra die samenwerken om te innoveren en state-of-the-art AI-oplossingen te ontwikkelen. De bedoeling van deze AI Week is om licht te werpen op die geweldige dynamiek door de meest innovatieve projecten voor te stellen en door uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren te faciliteren.

De impact van AI reikt echter veel verder dan louter technologische innovatie. Deze technologie heeft namelijk het potentieel om onze manier van leven en werken radicaal te veranderen, nieuwe banen te scheppen, de productiviteit te verbeteren en complexe problemen op te lossen. AI brengt echter ook serieuze uitdagingen met zich mee op het vlak van ethiek, veiligheid, gegevensbescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die uitdagingen moeten proactief worden aangepakt. Daarom is de AI week ook een uitstekende gelegenheid om over deze belangrijke kwesties te spreken en een open en transparante dialoog tussen de stakeholders te bevorderen.


Mais l'impact de l'IA va bien au-delà de la simple innovation technologique. En effet, cette technologie a le potentiel de transformer radicalement notre façon de vivre et de travailler, en créant de nouveaux emplois, en améliorant la productivité et en résolvant des problèmes complexes. Cependant, elle pose également des défis majeurs en termes d'éthique, de sécurité, de protection des données et de responsabilité sociale, qui doivent être pris en compte de manière proactive. C'est pourquoi la semaine de l'IA est également l'occasion de discuter de ces questions importantes, et de favoriser un dialogue ouvert et transparent entre les parties prenantes.
Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Digitalisering

Na het succes van de vorige editie is het AI4Belgium-ecosysteem, in samenwerking met andere tech-ecosystemen (blockchain4Belgium, cyber, data, E-skills), en met de ondersteuning van de Digital Minds for Belgium, opnieuw klaar om de verwezenlijkingen van bedrijven, burgers en onderzoeksinstituten van het voorbije jaar en hun toekomstplannen te delen.

Artificiële intelligentie heeft belangrijke vooruitgangen geboekt eind 2022 en er zullen nog verschillende aankondigingen volgen. Tegelijkertijd voorziet de Europese Unie een regulerend kader om het noodzakelijke vertrouwenskader te creëren. De doelstellingen voor de inzet van digitale technologieën zijn ambitieus en naast AI gaat het om gegevensbeheer, cybersecurity, 5G, het internet der dingen, virtual reality, enz. Zowel burgers als ondernemingen stellen zich echter veel vragen en weten niet altijd hoe ze die toepassingen moeten integreren. Dat is de bestaansreden voor deze week: de aandacht richten op de mogelijkheden die de digitale wereld biedt, een antwoord bieden op vragen met behulp van verschillende experten en de samenwerkingen tussen de verschillende tech-ecosystemen in België versterken om samen aan de maatschappij van morgen te bouwen.
Nathanaël Ackerman
Verantwoordelijke van het AI-Minds-team bij de FOD BOSA en leader van de AI4Belgium-coalitie

Een goed gevuld programma

De Europese week van AI dekt een breed scala aan onderwerpen en het overgrote deel van de 9 doelstellingen die worden aangehaald in het nationaal convergentieplan voor AI.

Dit zijn de thema’s van de AI week 2023:

Gezondheidszorg

Zoals al vermeld in de 10 ambities van de Digital Minds biedt België veel mogelijkheden voor onderzoek, investeringen en zakendoen op het vlak van E-Health. De burgers koesteren hoge verwachtingen voor AI op medisch vlak. Zij zouden kunnen profiteren van voorspellende, preventieve en gepersonaliseerde geneeskunde. Anderzijds zou het gezondheidspersoneel zich kunnen ontdoen van administratieve of repetitieve taken en zich meer kunnen toeleggen op de patiënten.
Tijdens de week zal de barometer van AI-adoptie door huisartsen worden onthuld, met bijzondere aandacht voor AI-toepassingen in de mentale gezondheidszorg.

Competenties en de toekomst voor tewerkstelling

Welke impact hebben AI en de digitale technologieën op de huidige beroepen en welke nieuwe beroepen zullen erbij komen? Hoe zal het onderwijssysteem veranderen? Waar dromen jongeren van in een wereld die voortdurend evolueert? Hoe kunnen we hen vaker aan het woord laten?
Op 29 en 30 maart kan je deelnemen aan verschillende interventies waar een antwoord op deze verschillende vragen wordt gegeven. Je krijgt ook de kans om zelf te experimenteren door AI- of virtual reality-tools te testen en deel te nemen aan verschillende debatten (in het bijzonder na de vertoning van de film “The Best Option” van Serge Goriely).

Ethiek, recht en vertrouwen

Hoe zorgen we ervoor dat digitale toepassingen betrouwbaar zijn? Talrijke ethische en juridische kaders zijn onlangs aangenomen of worden nog besproken op Europees niveau (Data Act, Data Governance Act, AI Act, Cyber Act, enz.) om het digitale technologische landschap betrouwbaar te maken. Tijdens de week, en vooral op 28 maart, krijg je de kans om de meest recente ontwikkelingen over deze onderwerpen te ontdekken en te bespreken. Er wordt een nieuwe “assessment”-tool voor AI-software voorgesteld waarmee men kan beoordelen of de ethische vereisten op het vlak van transparantie, vooroordelen en non-discriminatie worden gerespecteerd. 

Cybersecurity

Doordat onze samenleving steeds digitaler wordt, worden de cyberdreigingen steeds groter. Cybercriminelen hebben tal van motieven: geldgewin, spionage, het destabiliseren van de staat enz. Niet alleen overheidsdiensten krijgen met cyberaanvallen te maken. Ook kritieke infrastructuren worden geviseerd! Ook de burger is dag in, dag uit slachtoffer hiervan. KMO’s blijven evenmin buiten schot.  Hoogst waarschijnlijk krijgen we vroeg of laat allemaal met een cyberaanval te maken. Daarom stellen we op 28 maart verschillende initiatieven voor om onze cyberspace minder kwetsbaar en weerbaarder te maken tegen deze toenemende dreiging.

Data voor de KMO’s

Data spelen een centrale rol in de waarde die bedrijven of overheidsdiensten kunnen creëren voor de burger. Waar vind je ze? Hoe kunnen we instaan voor de bescherming en de kwaliteit ervan? Hoe kunnen we ze verrijken? Data zijn van fundamenteel belang binnen AI-modellen. Dat zullen we illustreren aan de hand van verschillende concrete use cases, die we op 30 maart zullen voorstellen.

Blockchain en web3

Met AI kan men onvoorstelbaar veel data genereren, uitwisselen, herkennen en verwerken. Hoe is het gesteld met de dataveiligheid en het dataverkeer tussen de actoren? Bij blockchain wordt er van alle uitwisselingen een beveiligd spoor bewaard in een enorm “grootboek” dat virtueel wordt bijgehouden door duizenden mensen. Op die manier biedt blockchain een beveiligingsniveau dat data beschermt tegen beschadiging, vervalsing en hacking. Voor burgers, bedrijven en overheidsdiensten is dat een aanzienlijk pluspunt. Meer in het algemeen opent het web3 - dat gebruik maakt van de blockchain - steeds meer perspectieven voor een gedecentraliseerde visie op het web, waarin de metaverse een belangrijke rol kan spelen.

Op 30 maart komt Blockchain4Belgium het Belgische web3 en blockchain-ecosysteem inspireren en zet het 8 werkgroepen op touw die aanbevelingen zullen doen aan de Belgische regering.

Mis ook de openingssessie op 27 maart om 14 uur niet! Jullie kunnen inspirerende sessies bijwonen die een overzicht geven van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden en de uitdagingen die ze momenteel stellen. 

Samenwerken maakt sterker

Artificiële intelligentie maakt nu al deel uit van ons dagelijks leven en zal deuren blijven openen voor ontwikkelingen op het vlak van wetenschap, gezondheid, welzijn, mobiliteit enz. Het is van essentieel belang dat AI begrijpelijk, transparant, inclusief en ethisch is. Tijdens de AI-week komen tal van experts langs. Je krijgt er een overzicht van de mogelijkheden die een verantwoordelijke AI biedt voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen. Ook het belang van ethiek komt er aan bod.
Jack Hamande
Directeur-generaal van het DG Vereenvoudiging en Digitalisering van de FOD BOSA

Dit initiatief kan rekenen op de steun van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel, die op 27 maart om 14 uur het startschot voor de AI-week geeft. Tijdens deze week tekenen ook tal van andere leden uit de federale regering en de gewestregeringen of leden van de Europese instellingen present.

De deelnemers krijgen van de volgende inspirerende experts te horen wat de nieuwste trends zijn en ontdekken via hen concrete toepassingen van AI en digitale technologieën: Peter Hinssen (Nexxworks), generaal-majoor Michel Van Strythem (Cyber Command), Marc Coeckelberg (University of Wien), Laurence Devillers (Paris Sorbonne - CNRS), Gregory Renard (NASA FDL), Ali Dalloul (Microsoft), Axel Legay (UCLouvain), Peggy Valcke (KU Leuven) Benoit Macq (UCLouvain), Thierry Dutoit (TRAIL Trusted AI Labs), Saskia Van Uffelen (Agoria), Nathalie Smuha (KU Leuven), Bart Becks (European Innovation Council), Luc Steels (VUB), Ann Nowé (VUB), Hugues Bersini (Université Libre de Bruxelles), Kevin de Patoul (Keyrock), Daniel Du Seuil (EBSI), Tomaso Astasi (Blockchain4Europe), Gregory Lewkowicz (Perelman Centre), Patrice Latinne (EY), Pascal Coppens, Giovanni Briganti (UMons), Ann-Elise Delbecq (IBM), Rob Heyman (Data & Maatschappij Kennis Centrum) Carl Morch & Hans De Canck (FARI AI for the Common Good), Yves Poullet (UNamur), Olaf Wiktowski (Cross Road Labs), Nicolas Van Zeebroeck (ULB), Céline Thillou (Réseau Lieu), Nathanaël Ackerman en vele anderen.

Wil je een interview met een van deze experts? Contacteer ons via week2023@bosa.fgov.be en we plannen graag een interview voor je.

Deelnemen

De Europese AI-week loopt van maandag 27 maart tot en met vrijdag 31 maart 2023. Dit evenement is een mix van fysieke en online sessies.

Je kan gratis deelnemen aan de sessies. Via de website aiweek.bosa.belgium.be kun je voor een of meer sessies inschrijven.

Over AI4Belgium

Het FOD BOSA AI-programma (AI4Belgium) is de coalitie van de Belgische actoren op het vlak van artificiële intelligentie. In deze coalitie zetelen experts uit de academische wereld, de overheidssector, de privésector en het maatschappelijk middenveld. De coalitie wil de mensen en organisaties in ons land de nodige middelen in handen geven om de kansen die AI schept te grijpen. Ze besteedt daarbij ook veel aandacht aan de ethische en juridische aspecten van deze transitie. AI4Belgium heeft de ambitie om België en zijn gewesten Europees en internationaal op de AI-kaart te zetten.

Over de FOD BOSA

De FOD BOSA bouwt dagelijks aan een moderne overheid die ten dienste staat van de burgers en de bedrijven. Het is onze ambitie om samen met onze klantorganisaties en partners te blijven bouwen aan een innovatieve, transparante, inclusieve, eenvoudigere en duurzame overheid. Dat krijgen we voor elkaar door kwalitatieve diensten aan te bieden in onze 5 sleuteldomeinen:

  • werken bij de overheid
  • digitale overheid
  • begroting en boekhouding
  • overheidsopdrachten
  • strategische ondersteuning.

De FOD BOSA is onder meer een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale regering. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Meer info

Heb je vragen over de Europese AI-week?

Heb je vragen over AI4Belgium? Bezoek de website of contacteer ons.