20 sep 2002 17:00

Euthanasie

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad de ontwerpen van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de euthanasiewet (*). Deze hebben tot doel een administratief kader ter beschikking te stellen van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie die moet waken over de toepassing van de wet.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad de ontwerpen van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de euthanasiewet (*). Deze hebben tot doel een administratief kader ter beschikking te stellen van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie die moet waken over de toepassing van de wet.

Het gaat om de volgende ontwerpen van koninklijk besluit: - koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de euthanasiewet; - koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de euthanasiewet; - koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de euthanasiewet. (*) van 28 mei 2002.