18 jul 2020 09:27

Evaluatie van de werking en de behoeften van de International Crisis Management Cell

De ministerraad neemt akte van de evaluatie van de werking en de behoeften van de International Crisis Management Cell (ICC) binnen het Nationaal Crisiscentrum.

De ministerraad bevestigt de wens om verder te werken aan het optimaliseren van de bestaande structuren en procedures om, ook in crisisomstandigheden, een regeringsbrede benadering van de veiligheid maximaal te verzekeren en zo de verbintenissen inzake crisisbeheer en civil preparedness in een internationaal kader na te leven.

Binnen het Nationaal Crisiscentrum werd een International Crisis Management Cell (ICC) gecreëerd, die bevoegd was met de samenstelling van deze nieuwe structuur. De ICC werkt op basis van een mandaat van de regering. Op basis van deze beslissing is de ICC in staat om, met de noodzakelijke werkingsmiddelen, heel snel beleidsvoorstellen te formuleren en de beslissingen ten uitvoer te brengen. De ICC, die op een geïntegreerde wijze binnen het Nationaal Crisiscentrum werkt, is op een interdepartementale en multidisciplinaire samengesteld met personeel van verschillende federale overheidsdiensten en van het Ministerie van Defensie.

De ICC is lid van het Hybrid Centre of Excellence (CoE) in Helsinki, Finland, en krijgt sinds 2020 op recurrente jaarbasis een bedrag van 60.000 euro. Tijdens crises en grootschalige nationale en internationale oefeningen wordt de ICC versterkt met bijkomend personeel van verschillende federale overheidsdiensten en Defensie. Na zes maanden zal het ICC-dossier opnieuw worden geëvalueerd.