18 mei 2017 16:17

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de evenwichtsdotatie wijzigt in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017.

Als gevolg van de recente begrotingscontrole werden de bedragen van de evenwichtsdotatie 2017 gewijzigd. Het ontwerp van koninklijk besluit past de oorspronkelijk vermelde bedragen aan. Na de begrotingscontrole 2017 bedraagt de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen respectievelijk 3.217.129.000 euro in plaats van 2.635.834.000 euro en 0 euro in plaats van 15.305.000 euro, voor het jaar 2017.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017