08 mei 2012 13:06

Expertise en onafhankelijkheid: een moeilijk evenwicht?

Debat belangenconflicten
Op 10 mei organiseert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zijn jaarlijkse Algemene Vergadering. Het hoogtepunt wordt een debat rond belangen en belangenconflicten. Een panel bestaande uit experten, journalisten en politici buigt zich over enkele stellingen die de filosofie van de Raad weergeven. Uiteraard wordt ook het publiek uitgenodigd om te reageren. Het doel is om uiteindelijk tot een beter wederzijds inzicht en misschien zelfs een gemeenschappelijke visie te komen. 

 

Wat zijn de stellingen?
1. Men kan geen expert zijn zonder belangen te hebben.
2. Er is een verschil tussen belangen en belangenconflicten.
3. De experten dienen hun belangen transparant en publiek aan te geven.
4. Niet de expert maar iemand anders dient te oordelen of een belang een potentieel conflict is.
5. Het is niet genoeg een potentieel conflict vast te stellen, conflicten moeten ook beheerd worden.
6. Wanneer een advies wordt afgeleverd en gepubliceerd, is transparantie nodig rond de belangen en potentiële conflicten.
7. Ook andere instellingen dienen dergelijk systeem van beheer van potentiële conflicten toe te passen; samenwerking is aangewezen.

 

Panelleden
• Politieke wereld:
o Mr. Laurent Guinotte, kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, FR
o Mevr. Thérèse Snoy et d’Oppuers, Vicevoorzitster van de Commissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer, FR
o Mr. Louis Ide, Senator, NL


• Journalistiek:
o Mr. Jef Lambrecht, ex-VRT, NL
o Mr. Dieter Decleene, EOS, NL
o Mr. Frédéric Soumois, Le Soir, FR


• Experten van de HGR:
o Mr. Marc Van Ranst, voorzitter Domein Vaccinatie, NL
o Mr. François Jamar, voorzitter Domein Ioniserende straling, FR
o Mr. Isidore Pelc, ex-voorzitter Domein Geestelijke gezondheid, FR


• Voor de HGR:
o Mr. Jean Nève, voorzitter van de HGR

 


Plaats en tijd
Het debat gaat door op 10 mei van 13u20 tot 15u15. Daarna is er een persmoment voorzien waarbij de journalisten de panelleden (m.u.v. Louis Ide) kunnen interviewen.
Adres: Zuidertoren – Europazaal, Europa Esplanade, 1060 Brussel.

Andere presentaties en prijs HGR
Naast het debat worden er presentaties gegeven over het Europees samenwerkingsverband “EuSANH” en het advies “Leukemie bij kinderen”. Voor het eerst zal de HGR ook een prijs “Wetenschap en gezondheid” uitreiken; de laureaten stellen hun werk voor.


Meer informatie is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad:
http://tinyurl.com/HGR-AV2012
http://tinyurl.com/HGR-AV2012-doc

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Lee Wendy, tel: 02/525.09.46, GSM: 0477/98.01.02, e-mail: wendy.lee@gezondheid.belgie.be

Over de Hoge Gezondheidsraad(HGR)
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten ingesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek van de Minister of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Alle openbare adviezen en brochures zijn te vinden op de website: www.hgr-css.be