30 jun 2006 17:00

Exploitatie spoorwegen

Tweede lezing: Maatregelen die de veiligheid van de exploitatie van de spoorwegen verhogen

Tweede lezing: Maatregelen die de veiligheid van de exploitatie van de spoorwegen verhogen

De ministerraad keurde in tweede lezing de nieuwe maatregelen goed die de spoorwegveiligheid moeten verhogen. Een van de maatregelen is de benoeming van een nationale veiligheidsinstantie bij FOD Mobiliteit en vervoer. Er komt ook een permanent onderzoeksorgaan dat ongelukken en stoornissen onderzoekt en dat onafhankelijk is van elke spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder of andere partij die conflicterende belangen heeft. Er zullen ook een of meerdere opleidingscentra voor de bestuurders en het boordpersoneel worden erkend. Daarnaast maakt het initiatief ook de verantwoordelijkheid van elke infrastructuurbeheerder en spoorwegonderneming duidelijk voor de veiligheid van zijn deel van het spoorwegsysteem. Ten slotte geeft het een duidelijker definitie van de veiligheidsvoorschriften, zodat men de aanbevelingen die een extern onderzoek van de veiligheid van de NMBS voortbracht, kan integreren. De ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen goed. Het zet richtlijn 2004/49/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de veiligheid van de spoorwegen in de Gemeenschap in Belgisch recht om. Het werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het voorontwerp is een voorstel van Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt.