19 dec 2013 18:48

Exploitatievergunning voor luchthaveninstallaties na wijziging van aandeelhouderschap

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit tot wijzgiging van het koninklijk besluit rond de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in naamloze vennootschap van privaatrecht. 

Het ontwerp vergzmakkelijkt het administratieve beheer van de aanvragen, om een exploitatievergunning te verkrijgen en te vernieuwen als gevolg van een wijziging van aandeelhouderschap. Het voert onder meer nieuwe definities in en bepaalt dat de aanvragen moeten worden gericht aan de economisch regulerende overheid via aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het ontwerp regelt bovendien de termijn waarbinnen moet worden geantwoord, de afleveringsprocedure van een exploitatievergunning of nog de voorafgaande kennisgeving van een verandering van controle of elke andere vorm van verandering van kapitaal van de titularis van de exploitatievergunning.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties