12 mrt 2014 17:13

Externe leden van het Statistisch Toezichtscomité binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten  Johan Vande Lanotte een dubbele lijst van kandidaten goed voor de benoeming van de externe leden, in het kader van de effectieve oprichting van het Statistisch Toezichtscomité binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Effectieve leden:

  • Michel Vanden Abeele - Thierry Mansvelt
  • Martine Van Wouwe - Philippe Gysbergs
  • Patrick Deboosere - Yves Teughels

Plaatsvervangende leden:

  • Thierry Mansvelt - Luc Dal
  • Philippe Gysbergs - Martine Van Wouwe
  • Patrick Vander Weyden - Tite Kubushishi

Op basis van die dubbele lijst zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers de externe leden aanduiden voor een hernieuwbare periode van 6 jaar.

Het Statistisch Toezichtscomité zal onder meer bevoegd zijn voor het verlenen van de machtigingen tot toegang of mededeling van de gecodeerde studiegegevens van de Algemene Directie Statistiek. Het heeft verder bevoegdheden inzake advies, aanbeveling, onderzoek en toezicht met betrekking tot de tenuitvoerlegging, de toepassing en de naleving van de statistiekwet en de wetgeving over de privacybescherming.