03 mei 2017 10:48

Faling van Optima Bank: Uiterste datum van de aanvragen voor terugbetaling door het Garantiefonds vastgesteld op 9 juni 2017

De uiterste datum waarop de gedupeerde deposanten van Optima Bank nv de terugbetaling van hun beschermde deposito's kunnen vragen, wordt vastgesteld op 9 juni 2017, 1 jaar na de faling van 9 juni 2016. Die deposanten dienen aan het Garantiefonds een geldig bankrekeningnummer mee te delen dat werd geopend bij een andere bankinstelling en waarop de terugbetaling zal  uitgevoerd.

Dat bankrekeningnummer kan worden meegedeeld via het portaal MyMinfin (www.myminfin.be), met identificatie (eID-kaart, token…), rubriek “Mijn vermogen” (links), sectie “Garantiefonds (BBF)”.

 

De deposanten die tot dit portaal geen toegang hebben, kunnen hun bankrekeningnummer ook meedelen via een formulier dat kan worden verkregen op één van de volgende


- website: http://garantiefonds.belgium.be/nl/content/optima-bank
- telefoon: 0257/47.840
- e-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
- post: FOD Financiën, Garantiefonds, Kunstlaan 30, 1040 Brussel