14 mrt 2003 16:00

FAVV

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de integriteit van het personeel van het FAVV bij hun controleopdrachten te garanderen en dit tot het voorkomen van belangenconflicten. Tevens wordt dit besluit opgenomen in het kader van de integratie binnen het FAVV van contractuele en statutaire agenten, die momenteel in dienst zijn, alsook in het vooruitzicht van toekomstige aanwervingen.