09 feb 2024 17:58

Fedasil: plaatsing van containers

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met het afsluiten van een huurcontract voor een terrein in Charleroi. De site zal door Fedasil ter beschikking gesteld worden aan het Belgische Rode Kruis voor asielopvang in wooncontainers.

Het Europees Agentschap voor Asiel (EUAA) zal instaan voor de levering, plaatsing en aansluiting van de containerunits om maximaal 375 opvangplaatsen te creëren.