05 sep 2008 12:50

Federaal openbaar ambt

Uitvoering van het sectoraal akkoord 2007-2008

Uitvoering van het sectoraal akkoord 2007-2008

De ministerraad heeft een aantal voorstellen van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte goedgekeurd die het sectoraal akkoord van 2007-2008 uitvoeren.

Verhoging weddenschaal

De weddenschaal DT1 voor het contractueel personeel met de graad van medewerker keuken/schoonmaak wordt verhoogd met 382 euro (niet-geïndexeerd) vanaf 1 december 2008.

Reiskosten

De kilometervergoeding voor reiskosten wordt verhoogd. Het bedrag wordt nu 0,3169 euro per kilometer in plaats van 0,3093 euro. De kilometervergoeding zal voor 80% afhangen van de evolutie van de consumptieprijzen en voor 20% van de evolutie van het gemiddelde van de maximale prijs van benzine en diesel. Op 1 juli van elk jaar is er een aanpassing.

Eindejaarstoelage

Het geïndexeerde forfaitaire bedrag van de eindejaarstoelage wordt verhoogd tot  650 euro. Vanaf 2009 wordt het geïndexeerd volgens de bestaande formule.