12 feb 2010 10:47

Federaal openbaar ambt

Toekenningsvoorwaarden voor tweetaligheidspremies voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Toekenningsvoorwaarden voor tweetaligheidspremies voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de tweetaligheidspremies voor het personeel van de federale overheidsdiensten aanpast aan het sectoraal akkoord van 2009-2010.

Het bedrag van de premies wordt aangepast. Voor de periode van 1 december 2009 tot 1 december 2010:

  • 20 euro: art. 8 
  • 35 euro: art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10
  • 40 euro: art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1 elementaire kennis en art. 8
  • 50 euro: art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11
  • 80 euro: art. 14, eerste lid 
  • 95 euro: art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11
  • 65 euro: art. 7 niveau D
  • 70 euro: art. 7 niveau C
  • 95 euro: art. 7 niveau B of A 

De houders van bewijzen van taalkennis, die dateren van voor de herziening door het koninklijk besluit van 12 juli 2009, blijven de toelage genieten.
Het bedrag van 30 euro wordt gewaarborgd voor alle personeelsleden van niveau A die een getuigschrift hebben in het kader van artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001.