06 feb 2004 16:00

Federaal programma van de openbare investeringen

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, gaf de Ministerraad de eerste schijf van 25% vrij van de vastleggingskredieten betreffende het federaal programma van de openbare investeringen, voor de departementen en voor de Regie der Gebouwen.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, gaf de Ministerraad de eerste schijf van 25% vrij van de vastleggingskredieten betreffende het federaal programma van de openbare investeringen, voor de departementen en voor de Regie der Gebouwen.

Deze schijf, die berekend wordt op grond van de begrotingskredieten 2004, heeft betrekking op de periode januari-maart 2004. Deze vrijmaking slaat enkel op de vastleggingskredieten.