20 dec 2002 16:00

Federale basistoelage voor de lokale politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, voor het jaar 2003, de toekenning en uitbetaling regelt van de "federale basistoelage" en een "toelage uitrusting handhaving openbare orde" aan de gemeente of aan meergemeentepolitiezone en een "toelage veiligheids-en samenlevingscontracten" aan sommige gemeenten die een dergelijk contract hadden afgesloten.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, voor het jaar 2003, de toekenning en uitbetaling regelt van de "federale basistoelage" en een "toelage uitrusting handhaving openbare orde" aan de gemeente of aan meergemeentepolitiezone en een "toelage veiligheids-en samenlevingscontracten" aan sommige gemeenten die een dergelijk contract hadden afgesloten.

De globale enveloppe federale toelage is gelijk aan de som van alle aanvaardbare meerkosten van alle politiezones. Zij vormt de basis voor de bepaling per politiezone van de initiële basistoelage.