20 jul 2018 15:21

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, evenals het rapport van de monitoring van mei 2018.

De omzendbrief nr. 663bis actualiseert de vastleggingslimieten 2018 en 2019 die opgenomen zijn in de tabel gevoegd in bijlage aan de omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018 met betrekking tot informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes 2018 en 2019. De aanpassing integreert de beslissingen van de ministerraad over de begrotingscontrole (30 maart 2018), de provisie Terro (27 april 2018) en de hervorming van de sociale inspectiediensten (1 juni 2018).

De ministerraad nam daarnaast akte van het rapport van monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten van mei 2018.