20 dec 2019 14:52

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken David Clarinval het ontwerp van omzendbrief nr. 676 goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Het ontwerp bevat informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021. De enveloppes zijn gebaseerd op de personeelskredieten 2019, gepubliceerd in de omzendbrief nr. 669 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021. De enveloppes hernemen ook de verdeling van het budget 2020, zoals goedgekeurd door Monitoringcomité van 2 september 2019, en de afwijkingen die toegekend werden tijdens de voorlopige kredieten 2020.