18 nov 2013 15:12

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij verwerft aandelen van NMBS Holding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij opdracht geeft om voor rekening van de staat winstbewijzen te verwerven die in handen zijn van La financiére Rue de France

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zal winstbewijzen aankopen die voor 1,55% deel uitmaken van de aandelen van de NMBS Holding. De aandelen zijn voornamelijk in handen van La Financière Rue de France, een kleindochteronderming van de NMBS Holding. De operatie kadert in de splitsing van de spoorwegmaatschappij en de infrastructuurbeheerder, die de Europese Commissie oplegt.

ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen