04 apr 2003 17:00

Federale Politieraad

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de Federale Politieraad (*).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de Federale Politieraad (*).

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de overheveling van het secretariaat van de Federale Politieraad van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid naar het Administratief en Technisch Secretariaat en in de vervanging van vier leden van de Federale Politieraad. De vier nieuwe leden van de Federale Politieraad zijn: - de heer Jérôme Glorie, benoemd, ter vervanging van de heer Fernand Koekelbergh, als vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken; - de heer Benjamin Zajtmann, benoemd, ter vervanging van de heer Thomas Laminoy, als vertegenwoordiger van de Minister van Justitie; - mevrouw Christine Dekkers, Procureur-generaal, benoemd, ter vervanging van mevrouw Anne Thilly; - de heer Serge Brammertz, federaal Procureur, benoemd, ter vervanging van de heer Yves Minne. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de Federale Politieraad en van het koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Federale Politiedienst.