09 jun 2004 17:00

Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, benoemde de Ministerraad leden van de Federale Raad voor de strijd tegen illegale arbeid en de sociale fraude en van het Federaal Coördinatiecomité (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, benoemde de Ministerraad leden van de Federale Raad voor de strijd tegen illegale arbeid en de sociale fraude en van het Federaal Coördinatiecomité (*).

De Ministerraad nam akte van het verslag van de ad-hoccommissie en besloot om de volgende personen te benoemen: - mevrouw Geneviève Degives, tot Voorzitter van de Federale Raad; - de heer Didier Verbeke, tot Coördinateur-generaal van het Federaal Coördinatiecomité; - mevrouw Anne-Marie Franquinet, in haar hoedanigheid van magistraat, tot lid van het Federaal Coördinatiecomité in de functie van magistraat; - mevrouw Patricia Trenson en de heer Johan Schatteman, tot Nederlandstalige leden van het secretariaat van het Federaal Coördinatiecomité. Voor de twee andere functies van lid van het secretariaatspersoneel zal een nieuwe oproep worden gedaan, exclusief gericht op het personeel van de Franse taalrol. (*) opgericht bij de wet van 3 mei 2003.