29 jan 2021 14:44

Federale regering lanceert transformatiefonds

De federale regering heeft vandaag groen licht gegeven voor het federaal transformatiefonds, goed voor 750 miljoen euro investeringen in de economie. Het fonds zal zowel inzetten op economisch relance als op de omslag naar een duurzame economie. De Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal het transformatiefonds beheren.

Het transformatiefonds omvat 500 miljoen euro voor economische relance en 250 miljoen voor investeringen in duurzame economie. Het transformatiefonds kan op verschillende manieren de positie van Belgische bedrijven versterken: met (achtergestelde) leningen of door in het kapitaal of eigen vermogen van een onderneming te stappen.

Eerste Minister Alexander De Croo: “Met het transformatiefonds bereiden ons voor op de periode na corona. We willen de verloren tijd zo snel mogelijk goed maken. Van zodra we de economie volledig heropend hebben, moeten onze bedrijven er opnieuw staan. Dit fonds helpt hen een snelle doorstart te maken, door bijvoorbeeld de solvabiliteit te versterken, uitbreiding te ondersteunen en innovatie te financieren.”

Omslag naar duurzame economie

Naast economisch herstel is de omslag naar een duurzame economie een tweede belangrijke pijler van het transformatiefonds. “België staat vandaag al erg sterk op enkele speerpuntdomeinen zoals waterstoftechnologie en de productie van elektrische wagens. We moeten deze duurzaamheidsrevolutie verder voeden en dit fonds draagt daartoe bij,”  aldus Eerste Minister De Croo.

De middelen van het Transformatiefonds moeten samen gezien worden met de 5,9 miljard euro die België ontvangt uit Europees investeringsfonds voor de verduurzaming en digitalisering.

Hefboomeffect

FPIM zal instaan voor het beheer en daarin bijgestaan worden door een onafhankelijk investeringscomité. Maar de voornaamste garantie op ‘return on investment’ gebeurt door het betrekken van investeerders. Ook regionale investeringsmaatschappijen zoals het Vlaamse PMV, het Waalse SRIW of het Brusselse BRIC kunnen mee investeren. “We rekenen op een hefboomeffect van zowel institutionele investeerders, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, als private investeerders,” aldus de Eerste Minister.

Aan het gebruik van het fonds zijn voorwaarden verbonden. Zo zal het enkel bedrijven kunnen steunen met minstens vijf voltijdse werknemers die een bewezen positieve impact hebben op de overgang naar een toekomstgerichte en duurzame economie.