13 dec 2021 19:43

Federale staatsschuld per eind november 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld  

Per eind november 2021 bedroeg de schuld van de federale Staat 451,162 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 1,711 miljard euro gestegen ten opzichte van oktober 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in november toe met 2,511 miljard euro, tot 439,773 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand november 2021 bedroeg 2,499 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in november 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in november 2021 met 0,01 jaar tot 10,16 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten onveranderd bleef op 1,44%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,82% en 39,47%.