12 jun 2024 11:58

Federale staatsschuld per einde mei 2024

Per einde mei 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 533,114 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 1,78 miljard euro afgenomen tegenover de maand april.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in mei toe met 4,11 miljard euro, tot 497,375 miljard euro. 

Het netto te financieren saldo van mei bedroeg 4,100 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in mei 2024 verwijzen we naar de website van het Federaal Agentschap van de Schuld (www.debtagency.be).

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde met 0,03 jaar tot 10,76 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,01% toenam, tot 1,94%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,63% en 38,24%.