02 dec 2022 15:41

Financiële hulp voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van subsidies aan organisaties voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2022.

In totaal wordt voor het jaar 2022 een tegemoetkoming toegekend aan 75 gemeentes en/of organisaties. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt de storting van de verschuldigde bedragen uitgevoerd volgens een voorschot/saldosysteem waarvan het percentage wordt berekend op jaarbasis. Een voorschot van 80% wordt jaarlijks aan de begunstigde gemeentes en/of organisaties gestort.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.