11 nov 2021 10:29

Financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2021.

In totaal wordt voor het jaar 2021 een tegemoetkoming toegekend aan 78 gemeentes en/of organisaties. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt de storting van de verschuldigde bedragen uitgevoerd volgens een voorschot/saldosysteem waarvan het percentage wordt berekend op jaarbasis. Een voorschot van 80% wordt jaarlijks aan de begunstigde gemeentes en/of organisaties gestort.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.