01 dec 2023 16:15

Financiële hulp voor de aanwerving van personeel voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van subsidies aan organisaties voor de aanwerving van burgerpersoneel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2023.

In termen van tewerkstelling gaat het om 174,5 voltijdse equivalenten voor een totaal bedrag van 9.134.289 euro.

Het ingediende ontwerp heeft betrekking op subsidies voor het lopende jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.