11 dec 2020 15:34

Financiële hulp voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2020.

Het ontwerp bevat de lijst van de verschillende steden, gemeenten en organisaties die in 2020 een subsidie krijgen voor de aanwerving van bijkomend personeel voor de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen.

Het totale bedrag van de subsidies bedraagt 9.159.069,59 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.