09 jun 2004 17:00

Financiële zekerheden

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

Het voorontwerp heeft tot doel een Europese richtlijn (*) betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten om te zetten in Belgisch recht. Het verzekert tevens het potentieel economisch nut van deze omzetting door de noodzakelijke aanvullingen op fiscaal vlak te voorzien. Deze bepalingen moeten een positieve invloed hebben op de kostprijs, het risicobeheer en de financiële stabiliteit van de kredietmarkt in het bijzonder en van de financiële markten in het algemeen. Zij moeten toelaten het financieel centrum voor de "back office" in België verder te vergroten. (*) richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002.