13 mrt 2017 15:37

Financiering energierenovatie van gebouwen

Volgende donderdag 16 maart vindt het jaarforum van de FRDO plaats onder de titel “Schakel naar een hogere energieversnelling - Investeren in de transitie naar energiezuinige gebouwen”. Bij die gelegenheid wordt een studie over dit onderwerp in primeur voorgesteld.

In België is de energieprestatie van gebouwen - en zeker van overheidsgebouwen - sterk ondermaats. Grootscheepse energetische gebouwstrategieën zijn nodig om tot forse reducties van broeikasgasemissies te komen in de publieke sector, en een stap te zetten naar een lagekoolstofmaatschappij in 2050. Eén van de belangrijkste hinderpalen voor een dergelijke renovatie is de financiering. Daarom liet de FRDO een studie uitvoeren die dit probleem van financiering in detail bekijkt en een aantal aanbevelingen formuleert om investeringen in de energetische renovatie van publieke gebouwen te bevorderen.
De studie werd uitgevoerd door het bureau Tractebel/Engie in samenwerking met SuMa Consulting en EY. In een eerste deel komen een aantal maatregelen aan bod die nodig zijn om specifieke reductiedoelstellingen te halen. Een tweede deel lijst de belangrijke knelpunten voor financiering op. Het derde en belangrijkste deel formuleert aanbevelingen om de transitie naar energieneutrale gebouwen te verzekeren, en dit zowel voor de federale, gewestelijke als lokale beleidsniveaus.
Deze studie wordt op 16 maart (9u) door de onderzoekers aan pers en publiek voorgesteld. Nadien komen drie financiële instellingen (Belfius, de Duitse bank KfW en de Franse Caisse des dépôts et consignations) vertellen hoe zij in de praktijk concrete financieringsoplossingen ter beschikking van publieke diensten stellen. Ten slotte is er een panelgesprek met 8 sleutelspelers betrokken bij de energetische renovatie van gebouwen in België, over de aanbevelingen en praktijkervaringen. Prof. Jean-Pascal van Ypersele zal het forum voorzitten.

Het forum vindt plaats in de Pachecozaal te Brussel (Financietoren). Het volledige programma vindt u op onze website. Tijdens de lunch is een zaaltje ter beschikking voor interviews met de onderzoekers of met andere sprekers: graag vooraf aanvragen via koen.moerman@frdo.be . Indien u niet aanwezig kan zijn, maar wel de uitgebreide synthese van de studie wil ontvangen, kunt u die via hetzelfde mailadres aanvragen.
Contactpersoon voor de studie: Marc Depoortere 02 743 3158
Algemeen perscontact FRDO: Koen Moerman 0473 321 387