13 nov 2015 14:21

Financiering Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin een bedrag vastgelegd wordt waarmee het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2015 gefinancieerd wordt via het RIZIV.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wordt onder andere gefinancierd door een jaarlijks bedrag, ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad nu goedkeurt, legt het bedrag voor het jaar 2015 vast op 6.687.869 euro.