23 mrt 2024 12:54

Financiering gerechtelijke maatregelen en opdrachten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt akkoord dat een beroep wordt gedaan op het jaarlijkse trekkingsrecht op de interdepartementale provisie ‘ex-veiligheidsfonds’, en keurt zes ontwerpen van koninklijk besluit goed voor de financiering van organisaties ter uitvoering van gerechtelijke maatregelen en opdrachten.

Het betreft meer bepaald de financiering van projecten inzake de begeleiding van dienstverleningen, werkstraffen, opleiding of behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel of de ontwerpen van uitvoering van een opdracht die door de Gemeenschappen wordt beheerd.

De zes ontwerpen kennen volgende bedragen toe voor het begrotingsjaar 2024:

  • 1.354.250,09 euro aan de organisaties die in aanmerking worden genomen door de Vlaamse Gemeenschap
  • 374.993,05 euro aan de vzw ‘Arpège-Prélude’ die in aanmerking wordt genomen door de Franse Gemeenschap
  • 200.000 euro aan de vzw ‘Réseau des Services Partenaires des Maisons de Justice’ die in aanmerking wordt genomen door de Franse Gemeenschap
  • 190.291,07 euro voor de uitvoering van een opdracht ‘projet-pilote Externalisation des peines de travail’ voor drie lokale overheden die in aanmerking worden genomen door de Franse Gemeenschap
  • 149.588,74 euro aan de vzw ‘Via Secura’ die in aanmerking wordt genomen door de Franse Gemeenschap
  • 14.987,86 euro aan de vzw ‘Kulturelle Aktion und Präsenz’ die in aanmerking wordt genomen door de Duitstalige Gemeenschap
  • 200.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.